Minimálne požiadavky

 

Počítač uchádzača musí byť pripojený k internetu, pričom pre účely zabezpečenia nerušeného priebehu OnlineAukcie Vám odporúčame zabezpečiť sa pred výpadkami jedného pripojenia ďalším zálohovým pripojením (napr. prostredníctvom mobilnej siete) a rovnako mať k dispozícii aj náhradné HW a SW vybavenie pre prípad porúch, prostredníctvom ktorých sa budete môcť okamžite zapojiť do OnlineAukcie.

Minimálne požiadávky:Prevádzkovateľ aukčného systému www.onlineaukcie.sk, ako ani zadávateľ OnlineAukcie nenesú žiadnu zodpovednosť za technické problémy s internetovým pripojením a / alebo HW a SW vybavením zo strany uchádzača (Upozornenie: Prevádzkovateľ ako aj zadávateľ umožňuje vykonanie skúšobnej OnlineAukcie - prihláste sa v prípade záujmu na info@onlineaukcie.sk ).
Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať stránku www.onlineaukcie.sk, aby mohli nerušene zadávať ponuky. Osobitne je dôležité  tieto úkony vykonávať v posledných minútach, sekundách OnlineAukcie. V prípade, že budete zadávať svoje ponuky v posledných sekundách upozorňujeme, že z dôvodu prenosu dát sa môže stať, že dátová správa nebude systémom www.onlineaukcie.sk zaevidovaná pred uplynutím času OnlineAukcie, preto prosím pristupujte k OnlineAukcii zodpovedne a svoje podania robte bez stresu s dostatočným časovým predstihom.  Súčasne uvádzame, že systém OnlineAukcie je transparentne nastavený tak, že v prípade, ak niektorý z účastníkov spraví podanie v poslednej jednej minúte ,predlžuje sa trvanie OnlineAukcie tak, aby do konca OnlineAukcie vždy po podaní mali ostatní uchádzači k dispozícii celé tri minúty. Sledujte si čas ako je zobrazovaný počas OnlineAukcie  .
 

Prihlásenie

Ak už u nás máte vytvorené konto, prihláste sa.

Zabudol som heslo

Ak u nás nemáte vytvorené konto, zaregistrujte sa.