Pre účastníkov

Vážení účastníci,

nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť a urobte radosť seba, ako aj svojím blízkym. Aj tento rok sa Vám pokúsi portál www.onlineaukcie.sk priniesť zaujímavé OnlineAukcie. Veríme, že aj naďalej uchováte priazeň nášmu projektu a budete sa zapájať do online aukcií.

Podrobné informácie k jednotlivým OnlineAukciám ako aj k iným formám speňažovania nájdete po kliknutí na konkrétny prípad, o ktorý máte záujem. Riaďte sa prosím inštrukciami zadávateľov. Vopred ďakujeme za pochopenie a účasť.

 UPOZORNENIE:  OnlineAukcia 09.10. - 16.10.2019

1. Víťazná ponuka v OnlineAukcii podlieha schváleniu Správcu konkurznej podstaty, viď bod 5.3 aukčného poriadku. (o schválení/neschválení víťaznej ponuky bude záujemca informovaný emailom/telefonicky).

2. Po schválení víťaznej ponuky je nadobúdateľ povinný uhradiť čiastku potvrdenú Správcom na účet IBAN: SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s. najneskôr do 4 pracovných dní od dňa potvrdenia víťaznej ponuky Správcom konkurznej podstaty.

3. Nadobúdateľ je povinný si predmetné vyplatené hnuteľné vecí demontovať a vyzdvihnúť vo vopred stanovenom mieste a v stanovenom. Demontáž a odvoz hnuteľných vecí si zabezpečuje na vlastné náklady.
Výdaj hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v meste Zvolen sa uskutoční  (adresa: Rákoš 8141/18, Zvolen)
Výdaj hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v meste Bardejov sa uskutoční  (adresa: Mlynská 2777/2, Bardejov)

 

Hnuteľné veci sa predávajú v v stave v akom sa v čase predaja nachádzajú. Na tento predaj sa nevzťahuje žiadna záruka za akosť. Ceny veci zodpovedajú stavu v akom sa veci nachádzajú.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so záujmom alebo registráciou nás prosím kontaktujte na e – mailovej adrese registracia@drazobnaspolocnost.sk

Želáme Vám veľa šťastia.

Prihlásenie

Ak už u nás máte vytvorené konto, prihláste sa.

Zabudol som heslo

Ak u nás nemáte vytvorené konto, zaregistrujte sa.