Informácie

Vážení záujemcovia,

nenechávajte si registráciu na poslednú chvíľu a registrujte sa pred začiatkom OnlineAukcie. Na konci úspešnej registrácie obdržíte email, ktorý je potrebné potvrdiť, tým bude vaše konto aktívne a môžete sa zúčastniť OnlineAukcie. Prečítajte si pozorne všetky nasledovné podmienky.
 

 

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických príčin sa OnlineAukcia elektrobicyklov presúva do nového roku.
O ďalšom priebehu a termíne konania OnlineAukcie Vás budeme informovať na stránke www.onlineaukcie.sk

 

 UPOZORNENIE:  OnlineAukcia 09.10. - 16.10.2019

1. Víťazná ponuka v OnlineAukcii podlieha schváleniu Správcu konkurznej podstaty, viď bod 5.3 aukčného poriadku. (o schválení/neschválení víťaznej ponuky bude záujemca informovaný emailom/telefonicky).

2. Po schválení víťaznej ponuky je nadobúdateľ povinný uhradiť čiastku potvrdenú Správcom na účet IBAN: SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s. najneskôr do 4 pracovných dní od dňa potvrdenia víťaznej ponuky Správcom konkurznej podstaty.

3. Nadobúdateľ je povinný si predmetné vyplatené hnuteľné vecí demontovať a vyzdvihnúť vo vopred stanovenom mieste a v stanovenom. Demontáž a odvoz hnuteľných vecí si zabezpečuje na vlastné náklady.
Výdaj hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v meste Zvolen sa uskutoční  (adresa: Rákoš 8141/18, Zvolen)
Výdaj hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v meste Bardejov sa uskutoční  (adresa: Mlynská 2777/2, Bardejov)

Hnuteľné veci sa predávajú v v stave v akom sa v čase predaja nachádzajú. Na tento predaj sa nevzťahuje žiadna záruka za akosť. Ceny veci zodpovedajú stavu v akom sa veci nachádzajú.
 

Prihlásenie

Ak už u nás máte vytvorené konto, prihláste sa.

Zabudol som heslo

Ak u nás nemáte vytvorené konto, zaregistrujte sa.